Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Използването на сайта petyagorcheva.com се счита за съгласие с настоящите Oбщи условия.
Условията обвързват всички потребители независимо дали са регистрирани или използват съдържанието на страницата без регистрация. 
Чрез регистрирането в САЙТА/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на ФЮТЧЪР ЕООД и дават своето изрично, недвусмислено и безсрочно съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от ФЮТЧЪР ЕООД и от техните партньори за управление на поръчки, за доставка на продукти, за обработка на плащания.

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от потребителите свободно без да е необходима регистрация.
ФЮТЧЪР ЕООД си запазва правото да променя съдържанието и цените посочени в сайта във всеки един момент. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение.
ФЮТЧЪР ЕООД притежава правата върху целия уеб сайт petyagorcheva.com, съдържанието и всички негови елементи. При копиране на елементи без наше съгласие може да бъде потърсена санкция за нарушителите спрямо Закона за авторското право и сродните му права.
След натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, Потребителят се съгласява да закупи избраните от него стоки. Поръчката се счита за приета след изпращане на потвърждение от страна на ФЮТЧЪР ЕООД, на посочения електронен адрес или телефонен номер на Потребителя. 
При посочен неверен или грешен адрес, лице за контакт и телефонен номер при подаване на заявката, ФЮТЧЪР ЕООД не се обвързва със задължение да изпълни поръчката. Дружеството не носи отговорност при посочени неверни и/или непълни данни в направена поръчка на petyagorcheva.com. ФЮТЧЪР ЕООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични на склад.
Публикуваната информация на сайта, снимки и размери да се тълкуват като ориентировъчни. ФЮТЧЪР ЕООД  си запазва правото да откаже доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките са недостъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, дружеството в рамките на 3 /три/ работни дни след получаване на поръчката уведомява Потребителя за изчерпването й, чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя електронен адрес или телефонен номер.

ФЮТЧЪР ЕООД се ангажира да предоставя само услугите посочени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително цените на стоките, е валидна единствено и само към момента на представянето й, като ФЮТЧЪР ЕООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение.
Отговорност на Потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени и т.н, за да е своевременно информиран, в случай че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на ФЮТЧЪР ЕООД преди извършването и поръчки. В случай че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено. В противен случай независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна.
В случай че ползвателят е дал своето съгласие, ФЮТЧЪР ЕООД има право да му изпраща информация за промоции, игри, томболи и др. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на потребители